בא לחדש לכם

מחדשים לליאור ויובל שהם סוזי בום ולולי פוט מלכות דראג שקורעות את תל אביב!

4inapt1 4inapt1 4inapt1 4inapt1